Môžem ísť na pn keď som na úrade práce

Môžem ísť na pn keď som na úrade práce

Situácie, kedy sa náš zdravotný stav zhoršuje, môžu nastať kedykoľvek. Aj v prípade, keď sme momentálne evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na Úrade práce. Takéto situácie môžu viesť k otázkam o tom, ako postupovať a aké sú naše možnosti. Hlavná otázka je: Môžeme ísť na PN (práceneschopnosť), keď sme na Úrade práce?

Úrad práce a Práceneschopnosť

Najskôr si pripomeňme, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku je inštitúcia, ktorá sa stará o evidenciu nezamestnaných osôb a poskytuje im určité výhody a podporu pri hľadaní zamestnania.

Na druhej strane, PN alebo práceneschopnosť je stav, kedy osoba nie je schopná pracovať z dôvodu zdravotného stavu na základe rozhodnutia lekára.

Je možné ísť na PN, keď som na Úrade práce?

Áno, je možné ísť na PN aj keď ste registrovaný na Úrade práce. V prípade, že sa váš zdravotný stav zhorší a lekár vám vystaví neschopenku, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na príslušný Úrad práce.

Ako postupovať?

Keď vám lekár vystaví neschopenku, je dôležité informovať o tom Úrad práce, na ktorom ste evidovaný. Je dobré to urobiť čo najskôr, najlepšie v deň, keď ste neschopenku získali.

Na Úrade práce budete musieť predložiť doklad o práceneschopnosti. V niektorých prípadoch môže byť potrebné dodatočne doručiť aj potvrdenie o ukončení PN.

Čo sa stane s evidenciou na Úrade práce?

V čase PN ste stále evidovaný na Úrade práce. Avšak, počas doby trvania PN nemáte povinnosť aktívne hľadať zamestnanie ani sa zúčastňovať na opatreniach aktívnej politiky trhu práce.

Ako to ovplyvňuje nárok na dávky?

Pokiaľ ste na PN, nemáte nárok na podporu v nezamestnanosti, ale máte nárok na nemocenské.

Záver

Aj keď je možné ísť na PN keď ste na Úrade práce, je dôležité dodržiavať pravidlá a postupy stanovené týmto úradom a zdravotnou poisťovňou. V prípade nejasností sa vždy obráťte na Úrad práce alebo vášho lekára.

Referencie: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Zákonník práce Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *